סקר -

האם יש לך חבר/ההאם יש לך חבר/ה

ברור והתנשקנו!
יש לי חבר/ה
אני הצעתי אבל הוא/ היא לא הסכימ/ה
אני הולכ/ת להציע
לא וגם לא באלי חבר/ה


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו