סקר -

כמה שעות ביום אתה במחשב?כמה שעות ביום אתה במחשב?

חצי שעה -שעה
שעה משו כזה
שעה וחצי
שעתיים
אני מכור למחשב


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו